Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:


Pamatuj si mě

[ ]
[ ]
[ ]


Podpořte nás!Dobrovolnictví


Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího.
V každém případě je důležité, aby činnost dobrovolníka probíhala pod záštitou organizace, která poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí.


POKUD SE ROZHODNETE STÁT DOBROVOLNÍKEM, ZKUSTE SI ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?
 • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc atd.).
 • Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.


PRÁVA DOBROVOLNÍKA A MOŽNÁ NABÍDKA ORGANIZACE, KTERÉ BUDE POMÁHAT?

 • Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci.
 • Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
 • Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka.
 • Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci.
 • Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá.
 • Právo na zaškolení, výcvik, trénink.
 • Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) - individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci.
 • Právo říci "ne", pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.
 • Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní - možnost účastnit se hodnotícího procesu.
 • Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.
 • Právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody.
 • V případě neuspokojivé spolupráce právo opětně kontaktovat dobrovolnické centrum se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit.


POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA:

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.).
 • Být "týmovým hráčem".
 • Ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat.


Motto: „Dobrovolnictví je praktickým výcvikem k občanství.“ J. Šiklová


NABÍZÍME DOBROVOLNICKÝ PROGRAM "RODINNÝ POMOCNÍK":


Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.Pracujeme s dobrovolníky ve věkovém rozpětí 16 – 62 let. 16 – 24 letí dobrovolníci jsou studenti SŠ,VŠ,VOŠ a věnují se dětem. Starší dobrovolníci se zkušeností s prací s lidmi nebo rodičovskou zkušeností se věnují rodičům (v případě problému s vedením domácnosti, hospodařením, kontaktu s institucemi), nebo rodiči i dítěti (když se rodič neumí, nebo z důvodu handicapu nemůže, dítěti plně věnovat). Dobrovolník je osoba starší 16 let, trestně bezúhonná, ochotná absolvovat vstupní i další školení, intervize a supervize, schopná si ve svém osobním režimu najít prostor pro pravidelné a dlouhodobé navštěvování rodiny (min. 6 měsíců, zpravidla mnohem déle, dle potřeby rodiny a situace).

Naši dobrovolníci pracují v režimu 1:1, tzn., že jeden dobrovolník spolupracuje s jednou rodinou - dítětem, rodičem. Setkávají se zpravidla jednou za týden na dvě hodiny. Tak je zajištěno, že bude poskytovat emocionální podporu v dostatečné míře, aniž by byl sám emočně přetěžovaný.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás!