Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:


Pamatuj si mě

[ ]
[ ]
[ ]


Podpořte nás!Jak pomáháme

CO PRO VÁS UMÍ UDĚLAT

KDYŽ…...

…..nemáte v pořádku doklady, chybí Vám platné průkazy

Vyplníme s vámi potřebné formuláře a poradíme, jak dále postupovat.

…..jste nezaměstnaní.

Najdeme společně s vámi rekvalifikační kurz nebo školu a poradíme vám, jak vyplnit potřebnou dokumentaci.

…..jste přišli o práci.

Podpoříme vás při hledání nové.

…..nevycházíte s penězi.

Zhodnotíme vaše hospodaření, připravíme rozpočet, zjistíme, nepřicházíte-li o nějaký příjem, na který máte nárok (důchod, dávky, výživné), podpoříme vás při řešení zadluženosti.

…..vám hrozí ztráta bydlení nebo jste již o byt přišli.

Společně s vámi budeme hledat nové bydlení nebo ubytování a podpoříme vás, aby jste o byt nepřišli.

…..máte vy nebo vaše děti zdravotní potíže.

Podpoříme vás při péči o ně a hledání vhodného specialisty nebo vhodné zdravotní péče.

…..cítíte, že je vaše rodina ohrožena.

Podpoříme vás při řešení situace včetně domácího násilí, zneužívání, týrání, rozpoznání vlastního nerozvážného jednání a podpoříme jeho nápravu.

….. máte vy nebo vaše děti problémy se vztahy s okolím.

Podpoříme vás při hledání jejich příčin a jejich nápravě.

….. vztahy ve vaší rodině poznamenala těžká situace.

Podpoříme vás při hledání příčin a rozvoji žádoucích vztahů včetně řešení právní situace, společně vyplníme příslušnou dokumentaci.

…..si myslíte, že nezvládáte péči o děti, vaše dítě má hendikep a péče o ně je náročná.

Podpoříme vaše dítě při plnění školních povinností a vás při zajišťování péče o ně v domácím prostředí.